Voorwaarden

Het leukste uitje op het water!

Voorwaarden en vaarregels

Vaarregels zijn om het voor iedereen veilig te houden.
Wij verzoeken u en uw passagiers de vaarregels correct na te leven.

 • Trek nooit aan de schakelhendel als de buitenboordmotor niet stationair draait.
 • Aanmeren? Gebruik altijd de stootwilgen om schade en krassen te voorkomen.
 • Tegemoetkomende vaartuigen altijd aan stuurboordzijde (rechts) passeren.
 • Bestuurders M/V mogen niet onder invloed zijn van drank en/of drugs.
 • Blijf tijdens de huurperiode bij het vaartuig, u bent verantwoordelijk.
 • Laat fenders (stootwil) altijd over de rand van de boot hangen.
 • Voor kinderen is het gebruik van een zwemvest verplicht.
 • Wees zuinig op onze materialen en houdt alles netjes.
 • Voorkom overlast en denk aan omwonenden.
 • Schade direct melden bij de directie.
 • Bij terugkomst langzaam aanvaren.

Toegestane vaarroutes (binnenwater)

 • Den Helder: Bassingracht, Keizersgracht, Loodsgracht, Kerkgracht t/m Helden der Zeeplein,
  Binnenhaven, Spoorweghaven en Industriehaven inclusief de jachthavens.
 • Richting Haukes: Balgzandkanaal, Amstelmeer en De Haukes.
 • Richting Alkmaar: t/m de binnenstad van Alkmaar.

Sluis (buitenwater)

Het is ten strengste verboden om met onze motorboten het buitenwater te betreden en/of gebruik
te maken van de koopvaardersschutsluis zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.


Algemene Voorwaarden van Boot Huren Den Helder (BHDH).
Het BinnenvaartPolitieReglement (BPR) is van toepassing.

 • De contractant dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • De minimale leeftijd om zelf te sturen is 12 jaar.
 • Een geldig Europees legitimatiebewijs is verplicht.
 • Vaar langzaam bij bruggen en wees waakzaam op tegenliggers.
 • U dient zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboordzijde) te varen.
 • U dient voorzichtig om te gaan met onze spullen en die van een ander.
 • De directie van BHDH behoudt het recht een verzoek om huur te weigeren.
 • De persoon die het vaartuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van drank en/of drugs.
 • Laat de huurboot tijdens de huurperiode nooit ergens onbeheerd achter, u bent verantwoordelijk!
 • Bij groepen en schoolreisjes dient minimaal één opvarende de leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder.

Reserveren en betalen

 • Na het aanvragen van een reservering ontvangt u van ons de beschikbaarheid.
 • De huurder mag kosteloos annuleren tot 48 uur voor de geplande huurperiode.
  Bij annulering binnen deze 48 uur brengen wij 50% van de totale huurprijs in rekening.
 • Bij weersomstandigheden dat het varen niet mogelijk is, mag de huurder tot 2 uur voor de
  huurperiode kosteloos annuleren en zullen wij in overleg een alternatieve datum aanbieden.
 • Eventueel teveel ontvangen gelden zal binnen 30 dagen aan de huurder worden geretourneerd.
 • Het plaatsen van een reservering voor een boot (vervoer) valt niet onder de wet “koop op afstand”.

Borg, schade en letsel

 • Indien u schade toebrengt aan onze boten kunnen wij u hiervoor kosten in rekening brengen.
 • De directie van BHDH is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel
  welke u opdoet op ons terrein of tijdens het varen.
 • Indien u schade toebrengt aan eigendommen van derden bent u zelf verantwoordelijk voor
  de afhandeling hiervan.

Wij wensen u een prettige vaart!